O Firmie

Firma JK-INTERLATHER Jakub Derdziak umiejscowiona na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie leszczyńskim zajmuje się zarówno skupem jak i sprzedażą skór bydlęcych surowych chłodzonych i solonych zgodnie z weterynaryjnym numerem identyfikacji 30138006. Firma powstała w 2011 roku, ale tradycją sięga do lat dziewięćdziesiątych, gdzie obecny właściciel i założyciel firmy JK-INTERLEATHER Jakub Derdziak wieloletnie doświadczenie w skupie i handlu skórami nabywał w firmie ojca. To wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz dystrybucji skór bydlęcych pozwoliło na stworzenie szerokiej bazy rzetelnych kontrahentów. Specjalizujemy się w eksporcie na rynki europejskie.

Nadrzędnym celem działalności firmy JK-INTERLEATHER Jakub Derdziak jest zaspakajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości produktów poprzez właściwą organizację pracy oraz dostarczanie środków gwarantujących najwyższą jakość produktu.

Źródłem pozyskiwania skór wołowych są polskie ubojnie i zakłady mięsne. Zakupione skóry bydlęce są sortowane, chłodzone, solone i składowane zgodnie z zarejestrowaniem przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie. Sortowanie produktu odbywa się pod względem wieku oraz płci zwierząt, z których zostały pozyskane, a następnie przechowywane w wyznaczonych magazynach chłodniczych. W zależności od rodzaju produktu skóry bydlęce są obkładane lodem łuskowym wytworzonym w łuskarce do lodu lub solone w taki sposób, aby cała powierzchnia skór była pokryta warstwą soli. Zasolone skóry są układane luzem na paletach.

Wydawanie skór bydlęcych chłodzonych bądź solonych, odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami zakładowymi z zakresu higieny celem uniknięcia zanieczyszczenia. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa , zaufania naszych klientów, a także spełnienie wymogów jakościowych firma JK-INTERLEATHER Jakub Derdziak w 2014 roku wdrożyła System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz System Dobra Praktyka Higieniczna. System HACCP obejmuje swoim zakresem etapy przyjęcia towaru, magazynowania oraz wysyłki towaru, co daje gwarancję produktu bezpiecznego i wysokiej jakości. Z kolei wprowadzenie Systemu GHP pozwoliło nam na utrzymanie takiego stanu higienicznego pomieszczeń, urządzeń, i sprzętu, który zapobiega zanieczyszczeniu i skażeniu mikrobiologicznemu towaru w ciągu całego procesu technologicznego.

W tym roku firma planuje rozszerzyć swoją działalność o sprzedaż gotowych skór dekoracyjnych. Skóry są doskonałej jakości, sprowadzane z krajów Unii Europejskiej.


Zapraszamy do naszego sklepu!

Punktami kluczowymi we współpracy z naszymi klientami są uczciwość, rzetelność i płynność finansowa.

Staramy się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom naszych kontrahentów.